Prohlášení o ochraně soukromí

 

Společnost Gorenje spol. s r.o. se zavazuje k zajištění odpovídající úrovně diskrétnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů kteréhokoli Datového subjektu, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností.

Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Pokud se osobní údaje shromažďují a zpracovávají na základě souhlasu, tento proces zpracovávání probíhá tak dlouho, dokud příslušný Datový subjekt neoznámí společnosti jasné odvolání souhlasu ze své strany.

Zákazník a Datový subjekt bere na vědomí, že mu mohou být zasílána obchodní sdělení. 

Jakékoli ze shromážděných osobních údajů nesmějí být převáděny do třetích zemí.

Veškerý datový přístup k osobním údajům podléhá schválení na straně společnosti Gorenje spol. s r.o., tento přístup je k dispozici pouze pro oprávněné osoby. Na uložených osobních údajích není prováděno jakékoli automatizované zpracování nebo profilování.

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se kontroly a zpracování osobních údajů, můžete nám zaslat e-mail na adresu privacy@connectlife.io.

Pokud se jedná o případy zneužití osobních údajů při zpracovávání v souvislosti se společností Gorenje spol. s r.o., můžete se obrátit na Autorizovaný úřad pro osobní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Telefon:
pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna) 
fax: +420 234 665 444

Web:
oficiální: https://www.uoou.cz

E-mail:
oficiální: posta@uoou.cz