Například W6423 nebo 399490


Kód zařízení je šestimístné číslo, které najdete na typovém štítku zařízení nebo na záručním listu.